műszaki kiválóság

Az iCorso egy három rétegű webes alkalmazás. Az adatokat egy hatékonyan szervezett Microsoft SQL Server adatbázisban tárolja. Az üzleti logikát a középréteg biztosítja, a megjelenítés pedig dinamikus html-oldalak generálásán keresztül történik. 

tanulni a profiktól kell

Az iCorso rendszer folyamatos szakmai felügyelet alatt áll. Működésmódját, szabályozási rendjét a hatályos jogszabályok rendszerve építése határozza meg. A felületek tervezése illetve információtartalma a felnőttképzés napi szintű működésének tanulmányozásán alapul. 

általános szabályok

A jogszabályok gyakori változása alapvető élménye a felnőttképzésben dolgozóknak. A széles szakmai spektrum miatt a releváns jogszabályok követése is sok nehézséget okozhat. Az iCorso felépítéséből adódóan a változások nagyon könnyen implementálhatóak.

belső szabványok

Egy képzőintézmény belső rendszert, direktívákat, dokumentummintákat alkot, hogy a tevékenysége következetes, kiszámítható, hatékony és hibamentes legyen. Az iCorso segítségével ezt a belső rendszert könnyebb megvalósítani.

napi ügymenet

Az iCorso fejlesztése során számtalan órát töltöttünk a hétköznapi munkafolyamatok megértésével, elemzésével, hogy a szoftver ezeket a legsikeresebben tudja támogatni. Az, és csak az látszik a képernyőn, ami az adott helyzetben szükséges.

alkalmazkodás

A szoftver felépítése lehetővé teszi a különféle felhasználási módok rugalmas implementálását. A legtöbb funkció központi vagy lokális készletelemek bevonásával valósul meg, a többszáz jogelemet tartalmazó jogosultsági rendszer felügyelete mellett. Ezzel a módszerrel minimálisra korlátozódik a forráskódot érintő beavatkozások száma.

szervezeti felépítés

Az iCorso pontosan képes reprezentálni egy komplex képzőintézmény jogi és szakmai struktúráját. A központi példányban követhető a teljes hierarchia tevékenysége, teljesítménye.

dokumentumminták

Minden előállított dokumentum pontosan olyan kinézettel és adattartalommal születik, ahogy a belső és külső szabályok előírják. Nincs többé elírás vagy hibás hivatkozás.

jelentések

Az iCorso beépített jelentéskezelő felülete alkalmas a szervezet teljesítményének, képzési adatainak, pénzügyeinek valós időben történő áttekintésére. A riportok exportálhatók és továbbalakíthatók.

a biztonság három pillére

Az iCorso rendszer a felnőttképzési tevékenység teljes egészét nyomon követi, így biztonságos működése rendkívül fontos. A biztonság a bizalmasságon, a sértetlenségen és a rendelkezésre álláson alapul.

bizalom

A fejlett, biztonságos felhasználókezelés, a vállalati címtárral történő integráció és a megfelelő szintű titkosítás szavatolja, hogy csak az férjen az adatokhoz, akinek ahhoz jogosultsága van.

sértetlenség

Az adatbevitel és adatszolgáltatás ellenőrzött voltát, keresztösszefüggés-vizsgálatokat, ellenőrző összegeket értünk, amelyek a szoftver majd minden pontján biztosítják az adatok rosszindulatú, külső megváltoztatása elleni védelmet.

rendelkezésre állás

Az, hogy a rendszer bárhol, bármikor stabilan elérhető, az a szoftver egészét tekintve üzemeltetési kérdés, azon belül pedig a modulok és a tárolt adatok gyors, naplózott elérését jelenti.